Algemene Leveringsvoorwaarden
AKMO Modevak Opleiding Rombouts

 1. Bestelde opdrachten worden vóór uitlevering gefactureerd en voldaan.
 2. Afgeleverde materiaal pakketten voor de paspoppen kunnen niet geretourneerd worden.
 3.  Het volgen van de lessen aan mijn school geschiedt aan de hand van de lesmappen van de AKMO.
 4. Het lesgeld en de verbruikte materialen worden steeds op de 1e les van de maand contant of via overschrijving voldaan.
  Je ontvang van tevoren een factuur met daarop de betalingsgegevens.
 5. De opzegtermijn bedraagt 6 weken en gebeurt schriftelijk, per email. 
 6. Verzuimde lessen kunnen worden ingehaald, mits 1 uur voor aanvang van de betreffende les wordt afgemeld. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.
 7. Neem altijd het juiste gereedschap mee naar de les.
 8. gebruik geen gereedschap en materiaal van medecursisten.
 9. Het achterlaten van je spullen is dan ook op eigen risico.
 10. Het gebruik van mijn machines en gereedschap is geheel op eigen risico. Wanneer er iets kapot gaat verwacht ik dat je mij schadeloos zult stellen.
 11. Alle tarieven en prijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de inflatiecorrectie.

Oosterhout,12-03-2019